ผลสำรวจบริษัทจัดหาคู่ชั้นนำในไทยชี้

วัยทำงาน 47.2% พบรักในออฟฟิศ

มองความสัมพันธ์ในที่ทำงานเป็นเรื่องธรรมดา

ส่วนคนไม่โสด 33% มีโอกาสในการนอกใจกับเพื่อนร่วมงาน

 

ในเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัทจัดหาคู่ ระดับไฮเอนด์ Bangkok Matching ได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างวัยทำงานกว่า 500 คน ในแบบสำรวจชื่อ “เมื่อหัวใจเต้น ในที่ทำงาน”  ซึ่งเป็นการสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ไปสู่การเป็นแฟนและคู่ชีวิต เพื่อสำรวจว่าคนวัยทำงานในยุคปัจจุบันมีประสบการณ์เกี่ยวกับสร้างความสัมพันธ์แบบคนรักในที่ทำงานมากน้อยแค่ไหน และมีมุมมองเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานอย่างไรในยุคปัจจุบัน รวมถึง การต้องใกล้ชิดเห็นหน้ากันวันละ 9 – 10 ชั่วโมงต่อวัน นำไปสู่การนอกใจในที่ทำงานได้หรือไม่ และมีมากน้อยเพียงไหน

 

โดยในการสำรวจครั้งนี้ของบริษัทจัดหาคู่ ระดับไฮเอนด์ ชั้นนำในไทย Bangkok Matching มีผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วน 49% เพศชาย 34.4% และ LGBTQA+ 16.6% โดยผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจมีอายุตั้งแต่ 21 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุของ First Jobber เด็กจบใหม่ ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ใกล้เกษียณอายุ 60 ปี เพื่อให้ครอบคลุมกับ Generation ในที่ทำงาน และส่วนใหญ่ 75.4% เป็นวัยทำงานจากพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 • ผลสำรวจยืนยัน พนักงานกว่า 47.2% เคยมีความสัมพันธ์โรแมนติกในที่ทำงาน

 

ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า 80% จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดประกอบอาชีพ “พนักงานบริษัท” รองลงมาคือ อาชีพอิสระ และ อาชีพเจ้าของกิจการ ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการออกเดทกับเพื่อนร่วมงาน หรือคนในออฟฟิศเดียวกัน โดยพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้อ “เคยมีความสัมพันธ์” แบบโรแมนติกกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่ ผลออกมาดังนี้

 

 • 52.8% ไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงคนรักกับเพื่อนร่วมงาน
 • 47.2% เคยมีความสัมพันธ์ หรือกำลังมีความสัมพันธ์เชิงคนรักกับเพื่อนร่วมงาน

 

สถิติหาคู่ ผลสำรวจบริษัทจัดหาคู่ชั้นนำในไทยชี้ วัยทำงาน 47.2% พบรักในออฟฟิศ มองความสัมพันธ์ในที่ทำงานเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนคนไม่โสด 33% มีโอกาสในการนอกใจกับเพื่อนร่วมงาน
สถิติหาคู่ ผลสำรวจบริษัทจัดหาคู่ชั้นนำในไทยชี้ วัยทำงาน 47.2% พบรักในออฟฟิศ มองความสัมพันธ์ในที่ทำงานเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนคนไม่โสด 33% มีโอกาสในการนอกใจกับเพื่อนร่วมงาน

 

นอกจากนี้ผลสำรวจยังเผยระยะเวลาในการคบหาดูใจของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ว่ามีระยะอยู่ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 

 • 42.1% คบกันนานกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • 36.6% คบกันจนกลายเป็นคู่จริง (แต่งงาน สร้างครอบครัว)
 • 9.4% คบกันไม่เกิน 1 ปี

 

ทำให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ที่เกิดจากที่ทำงาน เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อได้ในระยะยาวและพัฒนาไปสู่การลงหลักปักฐานเป็นคู่ที่จริงจังได้ในอนาคต 

 

และในส่วนของมุมมองของบุคคลที่ 3 พบว่ากลุ่มคนทำงานกว่า 92.1% ให้คำตอบในทิศทางเดียวกันว่าพวกเขา “เคยเห็น” ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานที่เกิดขึ้นในออฟฟิศจนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติ ซึ่งมีความรู้สึกต่อสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

 

 • 51.9% รู้สึกยินดีไปกับเพื่อนด้วย 
 • 26.7% รู้สึกเฉย ๆ
 • 21.4% รู้สึกไม่เห็นด้วย

 

แต่นอกจากคนโสดในที่ทำงานที่สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่โสดเหมือนกันแล้ว ก็มี “คนไม่โสด” บางส่วนก็มองหาความสัมพันธ์ “ซ้อน” ในสถานที่ทำงานด้วยเช่นกัน 

 

 • “คนไม่โสด” วัยทำงานกว่า 33.5% ยอมรับว่ารู้สึก “อยากนอกใจ” ในที่ทำงาน

 

แม้จากผลสำรวจด้านความต้องการอยากนอกใจในที่ทำงาน จะพบว่าคนมีคู่แล้วจำนวนร้อยละ 66 ตอบว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกอยากจะนอกใจไปกับเพื่อนร่วมงาน แต่ว่ายังมีอีกจำนวนร้อยละ 33.5 ที่ยอมรับว่าพวกเขาเคยรู้สึกอยากนอกใจไปกับเพื่อนร่วมงานในบริษัท หรือในออฟฟิศของตัวเองอยู่บ้าง และมีบางส่วนที่กระทำการ “นอกใจ” คนรักของตัวเองไปกับคนในที่ทำงานของตัวเอง

 

โดยพบว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มีการนอกใจในที่ทำงาน จะนอกใจไปกับบุคคลดังต่อไปนี้

 

 • 51.4% นอกใจไปกับเพื่อนที่ทำงานร่วมกัน
 • 18.6% นอกใจไปกับคนที่เป็นหัวหน้างาน 
 • 17.1% นอกใจไปกับลูกน้อง 
 • 10% นอกใจไปกับน้องฝึกงานที่ตัวเองดูแลหรือให้ความช่วยเหลือ 

 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกนอกใจไปกับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความสนิทสนม มีการร่วมงานกันมากที่สุด เพราะมีช่องทางในการพูดคุย พัฒนาความสัมพันธ์ซ่อนเร้นได้ง่ายกว่า รองลงมาคือหัวหน้างาน ลูกน้อง และเด็กฝึกงาน โดยผลสำรวจยังพบด้วยว่า ร้อยละ 52.9 ของคนที่นอกใจไปกับเพื่อนร่วมงาน นิยมนัดเจอกันนอกออฟฟิศ

 

สถานที่นัดเจอหลังเลิกงาน/นอกออฟฟิศที่นิยม ตามผลโพล ได้แก่

 

 1. ร้านอาหาร 38%
 2. คอนโด หรือบ้าน 89%
 3. ห้างสรรพสินค้า 45%
 4. ร้านกาแฟ 96%
 5. โรงหนัง 96%
 6. โรงแรม96%
 7. อื่น ๆ เช่น บาร์ ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ฯลฯ 91%

 

แต่สำหรับในเรื่องโอกาสของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดจากการนอกใจในที่ทำงาน ไปสู่การเป็นคู่จริงในชีวิตจริงนั้น มีน้อยกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนโสดสองคน อยู่ถึง 32.2% เพราะจากผลสำรวจดังกล่าวทำให้พบว่า คู่ที่เริ่มต้นคบกันจากการนอกใจจะสามารถพัฒนาไปเป็นคู่จริงได้เพียง 4.3% เท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะคบกันไม่เกิน 1 ปี หรือคบกันประมาณ 1 ปี มากสุดเท่านั้น

 

จึงสามารถสรุปผลจากผลสำรวจในครั้งนี้ได้ว่า ในปัจจุบัน การพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานสู่คนรักในสถานที่ทำงานนั้น เป็นเรื่องที่พบเห็นได้มาก และเป็นเรื่องปกติ ในสายตาคนวัยทำงานส่วนใหญ่ รวมถึงมีคนไม่โสดวัยทำงานบางส่วนเช่นกัน ที่แอบมีความสัมพันธ์ซ่อนเร้นกับเพื่อนร่วมงาน แต่ว่าอัตราความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระยะยาวนั้น เกิดขึ้นน้อยกว่าการคบกันระหว่างคนโสดกับคนโสดด้วยกันเอง

 

เกี่ยวกับ บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching

 

บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching www.BangkokMatching.com  ให้ บริการจัดหาคู่สำหรับคนโสด profile ดี เปิดทำการมากว่า 19 ปี และมีสมาชิกเป็นกลุ่มคนโสดระดับ B – AAA+ ในสังคมไทยเป็นจำนวนมาก

 

บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching ได้ทำการเก็บสถิตืผู้ที่โทรเข้ามาสอบถามทุกคน ทั้งในกลุ่มที่อยู่ในระดับลูกค้าของบริษัท (คือกลุ่ม B – AAA+ และกลุ่มนอกเหนือจากการรับให้บริการจัดหาคู่ของบริษัท) รวมถึงสมาชิกที่เข้ามาสมัครใช้บริการจัดหาคู่ทุกท่าน รวมถึงทำ Poll สอบถามด้านการหาคู่ ออกเดท  สเปคการหาคู่ การเลือกคู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการสอนการหาคู่ ออกเดทให้สมาชิกหาคู่ของบริษัท

 

นอกจากนั้น Founder ของบริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching ยังได้บรรยายเรื่องการหาคู่ การออกเดทให้กับนักศึกษาระดับปี 1 – ปี 4 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเวลากว่า 6 ปี ทุกเทอม

 

สนใจ สอบถาม ขอข้อมูลด้านการหาคู่ การเลือกคู่ การออกเดทของคนไทยและคนต่างชาติที่หาคู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อ Bangkok Matching ได้เลยค่ะ ยินดีให้ข้อมูลค่ะ  ที่หมายเลข 064 461 9944, 082 651 9944 หรือ add Line Official: @bangkokmatching

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching

https://www.bangkokmatching.com/th/about-us

 

ลูกค้าหาคู่สำเร็จ “บางส่วน” กว่า 2 พันคนที่เขียนมาขอบคุณ และส่งข่าวดีแม่สื่อค่ะ

https://www.bangkokmatching.com/th/blog-success-stories

 

รีวิวจากลูกค้า ขณะที่กำลังใช้บริการจัดหาคู่ของ Bangkok Matching

https://www.bangkokmatching.com/th/customer-reviews

 

หนังสือสอนหาคู่ 6 เล่มของเรา ทั้งไทยและอังกฤษ เลือกซื้อไปอ่านได้นะคะ มีให้อ่านฟรีหลายบทด้วยค่ะ 

https://www.bangkokmatching.com/th/dating-guidebook

 

[seed_social]

Top