คุณนับ

xxไปทานข้าวกับคุณxxมาแล้วค่ะ รู้สึกว่าคุณxxเป็นคนที่น่าสนใจ xxสนใจจะคุยกับคุณxxต่อค่ะ

ไม่ทราบว่าคุณxxจะมีความคิดเห็นอย่างไร xxขอฝากคุณนับช่วยถามความเห็นคุณxxให้xxด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
xx

[seed_social]

Top