จริงหรือที่ว่า

อย่าวิ่งไล่ตามหาความรัก ยิ่งไล่ตาม ยิ่งวิ่งหนี

[seed_social]

Top