Thai Dating ตอนนี้พี่คิดว่าจะศึกษา คุณ xxx (เพิ่งคิดจะศึกษา )

SHARE

Thai Dating ตอนนี้พี่คิดว่าจะศึกษา คุณ xxx (เพิ่งคิดจะศึกษา )

สวัสดีคะน้องแก้ว

ตอนนี้พี่คิดว่าจะศึกษา คุณ xxx (เพิ่งคิดจะศึกษา )

พี่รู้จักกับคุณ xx ประมาณ 5 เดือน ( มีนาคม ที่ผ่านมา) ตอนที่คุณติ๊ก Match ให้นะ แต่ตอนนั้นรู้สึกเฉย อาจเป็นเพราะเพิ่งเห็นหน้าครั้งแรก ไม่ปิ้งเลย xxxxxxxxx hahaha แต่พอคุยกันไปมา เขาก็เป็นคนหน้ารักดี ทำอาหารไช้ได้ ปกติพี่ก็ทำอาหารตั้งแต่ตอน 9 ขวบนะ แต่พอ เป็นxxxxx มีแม่บ้านทำให้กินตลอดเลยเคยตัว เบื่อการทำอาหาร พอมีคนทำให้กินรู้สึกว่าดี

เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปเทียวด้วยกัน xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ดูแลสุขภาพดัวยนะคะ
รักจากพี่xx

Top