Thai Dating วันนี้ได้ทราบข่าวดีค่ะ ลูกค้าชายโทรมาแจ้งว่า กำลังจะขอลูกค้าหญิงแต่งงานคร่าาา

SHARE

บริษัทจะหาคู่ วันนี้ได้ทราบข่าวดีค่ะ ลูกค้าชายโทรมาแจ้งว่า กำลังจะขอลูกค้าหญิงแต่งงานคร่าาา

ดีใจกับลูกค้าทั้งสองด้วยจริงๆค่ะ เคสนี้ ดูใจกันปีกว่าๆได้ เนื่องจากอายุยังไม่ถึง 30 กัน :)

แม่สื่อปลื้มปริ่มค่ะ เย้ :)

happy weekend นะคะ

love love
bee :)

Top