แม่สื่อ Dating Coach ของบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ไปสอนเรื่องการหาคู่ในยุคปัจจุบันให้นักศึกษาธรรมศาสตร์อีกแล้วค่ะ 2911171

SHARE

Bangkok Matching's Dating Coach & Matchmaker gave lecture to Thammasart University's Students "Dating in Thailand in the Modern Day".

แม่สื่อ Dating Coach ของบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ไปสอนเรื่องการหาคู่ในยุคปัจจุบันให้นักศึกษาธรรมศาสตร์อีกแล้วค่ะ 

แม่สื่อ Dating Coach ไปสอนทุกเทอมที่ธรรมศาสตร์ หัวข้อการหาคู่ มาหลายปีแล้วค่ะ สอนทุกระดับชั้นค่ะ ปี 1 – ปี 4 เลย 🙂

รูปที่ 2 คือรูปการทำกิจกรรมนะคะ โดยแม่สื่อให้นักศึกษาชายหญิงตอบคำถามก่อนค่ะ ว่าอยากได้คู่มีส่วนสูงเท่าใด และรูปร่างแบบใด เสร็จแล้ว แม่สื่อก็ให้ไปเลือกมาคนละ 2 คน รูปร่างตามที่ตอบมาค่ะ 

ถึงน้องนักศึกษาจะโตแล้วก็เถอะ ยังกับจับปูใส่กระด้งค่ะ 😉

แม่สื่อบริษัทจัดหาคู่ หาแฟน Bangkok Matching ไปสอนหาคู่ที่ธรรมศาสตร์ 2017แม่สื่อบริษัทจัดหาคู่ หาแฟน Bangkok Matching ไปสอนหาคู่ที่ธรรมศาสตร์ 2017 2

[seed_social]

Top