ผล Poll หาคู่ ของ”บริษัทจัดหาคู่” คุณคิดว่าหญิงไทยสูง 165 ซม. และชายไทยสูง 175 ซม. ขึ้นไป มีเยอะไหมในประเทศไทย

SHARE

“Dating” Poll of BangkokMatching Dating and “Matchmaking” Agency asking if you think 165 cm is minimum height for Thai women and 175 cm for Thai men

ผล Poll หาคู่ ของ”บริษัทจัดหาคู่ BangkokMatching ถามว่า คุณคิดว่าหญิงไทยสูง 165 ซม. และชายไทยสูง 175 ซม. ขึ้นไป มีเยอะไหมในประเทศไทย

[seed_social]

Top