ผล Poll หาคู่ ของบริษัทจัดหาคู่ BangkokMatching.com ชาย 72% ตอบว่า เขาเป็นคน เกรงใจ แฟน ;)

SHARE

From Dating Poll of BangkokMatching Dating and Matchmaking Agency: 72% of Thai Guys put their girlfriend before them :)

ผล Poll หาคู่  ของบริษัทจัดหาคู่ BangkokMatching.com‘s  ชาย 72% ตอบว่า เขาเป็นคน เกรงใจ แฟน 😉 

Poll บริษัทจัดหาคู่ bangkokmatching.com บริษัทหาคู่ บริการหาคู่ หาคู่ หาแฟนจริงจัง

[seed_social]

Top