หาคู่คนไทย, หาคู่ต่างชาติ a very impressive woman.

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Bee,

xx was very nice. very intelligent. a little quiet. but a very impressive woman.

Regards,

xx

[seed_social]

Top