บริษัทจัดหาคู่ but have found it hard to find a soulmate whom i can spend my life with.

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Dear Khun Chol,

I am a 31 years old xxx, am relatively successful professionally currently working as a regional xxxx for an international xxxxxxxxxxx having worked in the xxxxx related industry for over 12 years now but have found it hard to find a soulmate whom i can spend my life with.

For some reason i do not fancy xxxx girls for their ethics and have not had a relationship with any xxxxxxxx girl for over 3 years now. My last relationship was with a xxxxxxxxxxx girl.

I have always love thailand and love the culture and people of thailand hence I would like to explore the possibilities of finding a soulmate from thailand.

Other than english, I am fluent in xx,xx,xx andxx.

Please share with me your thoughts and I look forward to hearing from you.
Regards,
xx

[seed_social]

Top