บริษัทจัดหาคู่ I am excited to match you with my ladies soon ; ).

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Dear Bee,

Given that I don’t live in Bangkok, I am wondering if you would consider allowing my validity for the 4 dates to run for a year or allow my validity to be longer than 1 year, perhaps 18 months or 2 years if I were to sign up for the 6 dates.

Let me know what you think?

Thanks,
Xx
————————————————————–
Good morning ka Khun Xx, : )

I am happy to allow you so ka.
4 dates – for 1 year
6 dates – for 2 years

But again Khun Xx, I know what I am doing : ). You will not need that long time : ).

Give me 2 trip maximum to Bangkok. I will use up all your dates : ).

I am excited to match you with my ladies soon ; ).

Please take care. : )

Love,
Bee

[seed_social]

Top