หาคู่คนไทย, หาคู่ต่างชาติ I think if you feel safe, warm and comfortable when you were with him, that sounds good ka.

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Sawasdee ka K. Xx!

This is P’Kaew ka. It’s very nice to talk with u on phone ka.

First of all, pls stay cool, don’t worry abt yr issue so much na ka. I understand yr point but as I told u,
pls wait for K. Xx ka.

I think if you feels safe, warm and comfortable when you were with him, that sounds good ka.
Let’s the time works. You’ll finally find what do you really need in this relationship.

Have a nice day ka!
P’Kaew

[seed_social]

Top