วันนึ้พึ่ทานข้าวกับคุณxxx เป็นนัองทึ่น่ารัก คุยสนุก เปิดเผยดึ เขัาใจอะไรง่ายและมองโลกในแง่ดี

มันเรืวเกินไปที่จะบอกว่าเธอคือคนทึ่ใช่ แต่วันนึ้คุยอย่างมึรสชาติ

พึ่xxxx

[seed_social]

Top