คุณบีครับ
คุณxx เป็นคนน่ารักมาก เป็นคนง่ายๆ อะไรก้อได้ คุยสนุกครับ ผมอยากจะชวนทานข้าวอีกครั้ง แต่คงต้องรอฟัง feedback จากทางคุณบีก่อนละครับ

ตอนนี้ กรุงเทพเหมือนมีสงครามกลางเมืองเลย มีการอพยพคนเลัวตัดไฟหลายแห่ง ประกาศเคอร์ฟิวถึงวันที่ 21 พคเลยครับ

Update ครับ
xx

[seed_social]

Top