บริษัทจัดหาคู่ Khun xx looks like a very beautiful and optimistic lady.

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Hi Bee,

Thank you very much for this profile.

Khun xx looks like a very beautiful and optimistic lady.

Can you please find out if she would be interested to meet me?

Looking forward to your feedback.

Best regards,
xx

[seed_social]

Top