คุณxxxx เป็นคนคุยเก่ง เป็นกันเอง

และเป็นคนฉลาด ดีครับ และมีอะไรคล้ายๆกันหลายอย่าง และคุยไปคุยมาxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ก้อรู้สึกโลกมันเล็กเหลือเกิน ครับอาจจะเป็นคนนี้ก้อได้นะคับ
Xx

[seed_social]

Top