หาคู่ต่างชาติ หาคู่คนไทย ขอขอบคุณที่ให้ความห่วงใยดุจญาติครับ (รักษาสุขภาพในฤดูฝนที่รถติดโคตร แล้วยังเป็นหวัดง่ายๆอีกครับ)

SHARE

Thai Dating I would like to meet xxxx - is she aware of my profile and situation?

บางสิ่งที่คิดว่าใช่ อาจไม่ใช่ก็ได้ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังครับคุณบี สิ่งที่ขอขอบคุณที่สุด คือคุณบีที่เลือกคนดีๆให้ “ไม่มีความมืดใดที่คงอยู่ได้ตลอดกาล” วันนี้ความสว่างยังถูกบดบังอยู่ครับ

ขอขอบคุณที่ให้ความห่วงใยดุจญาติครับ (รักษาสุขภาพในฤดูฝนที่รถติดโคตร แล้วยังเป็นหวัดง่ายๆอีกครับ)

xxx

[seed_social]

Top