หาคู่คนไทย, หาคู่ต่างชาติ wanted to tell you that I was very satisfied with the service provided by your assistants, K. Toy and K. Kan.

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Dear K. Bee,

It is nice to hear from you again.

I have been thinking of you in the past few months and wanted to tell you that I was very satisfied with the service provided by your assistants, K. Toy and K. Kan.

I would like to meet K. xxx when she comes back from her long trip if she is interested to meet me.

Best regards,
xx

[seed_social]

Top