หาคู่คนไทย, หาคู่ต่างชาติ will definitely go on with your great service ka.

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Nong New ja,

Thanks a lot na ja for K. xxx’s profile. Sounds interesting!

End of this week, I will fly out to holiday in Vietnam… Then I think I better wait a bit and once come back will definitely go on with your great service ka.

Again, if you have any farang guys, please send them to me naka.

Thanks a lot naka Nong New! Have a great day naka.
P xx

[seed_social]

Top