หาคู่คนไทย, หาคู่ต่างชาติ Yes, you are doing a great job!!

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Hi Khun Bee and Khun Apple,

Yes, you are doing a great job!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thanks again.

Best Regards,
xx

[seed_social]

Top