หาคู่คนไทย, หาคู่ต่างชาติ You are very persuasive! OK, I am happy to meet her. She does seem very nice.

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Dear Khun Xx,

Khun Kaew is sick today.

About Khun Xx, she is my direct client. I can tell you that she is a super nice girl and she doesn’t mind if her date drinks. I would really encourage you to meet her ka. She is a super nice girl that you won’t meet so often na ka : ).

If you’re okay, I want to know when you will be free to meet her then ka.

Love,
Bee
—————————————————————————
Dear Khun Bee

I am sorry to hear about Khun Kaew. I hope she is better soon.

You are very persuasive! OK, I am happy to meet her. She does seem very nice.

I am free xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Kind regards
Xx

[seed_social]

Top