บริษัทจัดหาคู่ A friend of mine who lives in Thailand just recommended your service to me.

SHARE

Thai Dating สรุปนะค่ะ ขอคนติดดินไม่ต้องชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบคนสังคมเยอะ ขาดความเป็นผู้นำ ชอบเล่นกีฬา และเข้าวัด

Sawatdee Krup and To Whom It May Concern,

A friend of mine who lives in Thailand just recommended your service to me.

I am a attractive, healthy and financially stable American gentleman who would be a nice addition to your clientele.

I have tried a couple on-line sites with excellent success BUT am concerned with the woman’s intentions.

Please, inform me of your price schedule for matchmaking and the events.

Do you have any events taking place in July as my business will prevent me from attending the September 7 event most likely.

I am mostly interested in a personalized matchmaking service

Sincerely,
xx

Top