Single Dating in Thailand of Year 2019 by Bangkok Matching – Premium Matchmaking Service Agency

SHARE

Single Dating in Thailand of Year 2019 by Bangkok Matching - Premium Matchmaking Service Agency

บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching ได้ทำการเก็บสถิตืผู้ที่โทรเข้ามาสอบถามทุกสาย ทั้งในกลุ่มที่อยู่ในระดับลูกค้าของบริษัท (คือกลุ่ม B – AAA+ และกลุ่มนอกเหนือจากการรับให้บริการจัดหาคู่ของบริษัท) รวมถึงสมาชิกที่เข้ามาสมัครใช้บริการจัดหาคู่ทุกท่าน รวมถึงทำ Poll สอบถามด้านการหาคู่ ออกเดท  สเปคการหาคู่ การเลือกคู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการสอนการหาคู่ ออกเดทให้สมาชิกหาคู่ของบริษัท

 

 

สรุปปี 2019 Bangkok Matching  ภาพรวม การหาคู่ การเลือกคู่ของชายโสด หญิงโสด ในปี 2019  สรุปได้ดังนี้ 

 

คู่รักยืนติดกัน หาคู่ หาคู่คนไทย หาคู่ต่างชาติ โดยบริษัทจัดหาคู่ BangkokMatching.com 

“อีไอซี” ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของกรมการปกครองพบว่า จำนวนการจดทะเบียนสมรสของคนไทยลดลงจาก 3.13 แสนในปี 2550 มาอยู่ที่ 2.98 แสนในปี 2560 (ลดลง 5.1%) สวนทางกับจำนวนการจดทะเบียนหย่าที่เพิ่มขึ้นจาก 1.02 แสน มาเป็น 1.22 แสน (เพิ่มขึ้น 19.7%) ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเมื่อพิจารณาแยกตามภูมิภาคพบว่า การจดทะเบียนสมรสที่ลดลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ใต้ อีสาน แต่กลับเพิ่มขึ้นในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ส่วนการจดทะเบียนหย่านั้นมีการเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ทั้งนี้ในช่วงระหว่างปี 2550 ถึง 2560 ไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นราว 3 ล้านคน การแต่งงานที่ลดลงและการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นจึงหมายถึงจำนวนคนโสดที่มากขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการใช้จ่ายและสินทรัพย์พบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนโสดและคนมีครอบครัวมีความแตกต่างกันในหลายด้าน 

 

ที่มา  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/839266

 

และ

 

สถิติหย่าร้างของประเทศไทย มีถึงปีละกว่า แสนคู่  เฉลี่ยวันละ 333 คู่ แนวโน้มเพิ่มขึ้น สูงสุด 3 จังหวัดแรกคือกทม. ชลบุรี และนครราชสีมา  ปัญหาการหย่าร้างของครอบครัวไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามสถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในปี 2547 มีอัตราการหย่าร้างร้อยละ 24 โดยมีผู้จดทะเบียนสมรส 365,721 คู่ จดทะเบียนหย่า 86,982 คู่ ล่าสุดในปี 2560 อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41 มีผู้จดทะเบียนสมรส 297,501 คู่ หย่า 121,617 คู่ เฉลี่ยหย่าวันละ 333 คู่ จังหวัดที่มีจำนวนหย่าร้างสูงที่สุดในปี 2560 อันดับ1 คือกทม.16,187 คู่ รองลงมาคือชลบุรี 6,476 คู่ และนครราชสีมา 4,572 คู่ 

 

ที่มา  https://www.komchadluek.net/news/regional/382372

 

จากแหล่งข่าวด้านบน สอดคล้องกับสภาวะจำนวนคนโสดที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่โสดแท้ๆ หรือหย่าร้าง และกลับมาเป็นโสดอีกครั้ง  ด้วยปัจจัยทั้งจากการปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ของทั้งคู่เอง การเลือกคู่ผิดคน การไม่ซื่อสัตย์และเจ้าชู้โดยเฉพาะฝั่งชายไทย  การตกกระไดพลอยโจนจากการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน  หรือปัญหาเศรษฐกิจที่เงินไม่พอใช้ นำมาสู่ปัญหาครอบครัว

 

ด้านล่างนี้  เป็นสรุปสถิติการหาคู่ ออกเดท ของผู้สนใจที่ได้ติดต่อเข้ามาสอบถามบริการจัดหาคู่ของบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching และของสมาชิกหาคู่ของบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching เอง ซึ่ง Bangkok Matching ได้สอบถามทุกสายและสมาชิกทุกท่าน ผ่านการทำงานทุกๆวัน ตลอด 1 ปี 2019 จึงได้สรุปสิ่งสำคัญหลัก ๆ ด้านการหาคู่ ออกเดทของคนโสดชายหญิงในประเทศไทย ของปี 2019  ดังนี้

 

 • สมาชิกหาคู่ของบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching กลุ่มใหญ่สุดในปี 2019 คือ กลุ่มเจ้าของกิจการ คุณหมอทุกสาขา ผู้บริหาร และคนทำงานออฟฟิศรายได้สูง และสมาชิกจำนวนมาก จบการศึกษาจากต่างประเทศ และจบระดับปริญญาโท
  • อัตราการเป็นโสดในกลุ่มคนโสดชายหญิงที่มีการศึกษาดี รายได้ดี ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยหญิงโสดมีแนวโน้มยังคงมีจำนวนมากกว่าชายไม่น้อยกว่า 15:1 เนื่องจากหญิงหาคู่ยากกว่าชาย และสำหรับหญิงที่มีคุณสมบัติสูง และอายุยิ่งมากเท่าไหร่ จะยิ่งเลือกสรรมากขึ้น โดยหญิงมักยึดคติว่า“หากมีคู่แล้ว ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม ขอไม่มี ดีกว่า” อีกทั้ง หญิงส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้ หากชายมี profile ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าตนเอง แต่สำหรับชาย ชายหาคู่มักไม่ให้ความสนใจว่า profile ของหญิงจะต้องใกล้เคียงตนเอง ขอแค่มีหน้าตาที่ถูกใจ นิสัยที่น่ารัก จบ
  • และเมื่อกลุ่มคนข้างต้น โสดนานๆ เข้า เริ่มเคยชินกับการใช้ชีวิตคนเดียว ทำอะไรคนเดียว อิสระ เสรี พอมีใครเข้ามา ก็เริ่มจะรู้สึกไม่คล่องตัวเหมือนเก่า อึดอัดในการต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับอีกคน บางคนเลยเลือกที่จะเป็นโสดต่อไปดีกว่า
 • ชายหญิงโสดส่วนใหญ่ยังทุ่มเทให้กับการทำงานเป็นอันดับแรก และมาก่อนชีวิตส่วนตัว เนื่องจากมองว่าปากท้อง การหาเงิน เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เห็นได้จากการจะโทรศัพท์คุยกับเจ้าหน้าที่ ก็มักจะขอให้เป็นหลังเลิกงาน หรือค่ำ ๆ หรือวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ในเวลางาน คนโสดจะไม่นิยมคุยโทรศัพท์เรื่องส่วนตัว
 • ในปี 2019 นี้ สังเกตุได้ว่า ขนาดร่างกายของหญิงและชาย จะมีน้ำหนักเกินมากขึ้นมาก อาจจะเนื่องจากทำงานเยอะ ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน และออกกำลังกาย เหนื่อยก็ทาน ให้รางวัลชีวิตตัวเองจากการทำงานหนัก
 • ชายหญิงโสดส่วนใหญ่ มักแจ้งว่า ยามว่าง ชอบออกกำลังกาย หาของอร่อยๆ ทาน หรือ เข้าวัด ทำบุญ นั่งสมาธิ และท่องเที่ยวต่างจังหวัด และต่างประเทศ
 • ผู้หญิงทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างมองหาแฟนต่างชาติดีๆ รวยๆ แม้ตนจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ทำให้ชอบหาคู่เป็นชายต่างชาติที่พูดไทยได้ ซึ่งต่างชาติพูดไทยได้ มีจำนวนน้อยมากๆ
 • ผู้หญิงยังไม่ชอบคนที่อายุมากกว่าตนเอง เกิน 8-10 ปี แต่หากเกินกว่านี้ จะต้องดูดี บุคลิกดี ดูไม่แก่ และต้องมีฐานะมั่นคงมาชดเชยให้ฝ่ายหญิง ยิ่งอายุมากๆ ต้องยิ่งฐานะดีมากๆ ตามอายุ ถึงจะน่าสนใจสำหรับฝ่ายหญิง
 • ชายต่อให้รวยแค่ไหน ก็ไม่ชอบหญิงที่มองหาคู่ที่เงิน หากชายทราบ ชายจะปฏิเสธการพบกับหญิงนั้นทันที
 • นอกจากอายุฝ่ายชายที่หญิงนิยมหาคู่ไว้ราว 7-8 ปี มากกว่าตนเองแล้ว หญิงยังนิยมมองหาคู่เพิ่มเติม เป็นชายอายุน้อยกว่าตน ลงไปราว 5 ปี เพราะมักมองว่า ได้คู่ที่อ่อนกว่าเล็กน้อย ก็ยังดีกว่าได้คู่แก่กว่าตนเองมากๆ
 • ทั้งหญิงและชายที่ทำธุรกิจ มักมองหาคู่ที่มาช่วยธุรกิจได้ ไม่ทางใด ก็ทางหนึ่ง น่าสังเกตุว่า ทั้งหญิงและชายที่ทำธุรกิจ เริ่มมองหาคู่คนที่มีความรู้ ความสามารถในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน และต้องพูดภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย 
 • ชายหญิงหาคู่ มักชอบหาคู่ที่มี lifestyle ที่คล้ายคลึงกัน แต่ฝ่ายหญิงจะจริงจังในจุดนี้มากกว่า
 • ชายที่โปรไฟล์ดี มักชอบหาหญิงที่มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีเช่นกัน
 • ชายหญิงหาคู่ มักชอบหาคนที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ เพราะจะได้ไปเที่ยวด้วยกัน
 • คุณพ่อคุณแม่ห่วงลูก ก็จะพาลูกมาหาคู่ และลูกก็มีติดต่อเข้ามาสอบถามบริการจัดหาคู่ให้คุณแม่คุณพ่อด้วยเช่นกัน
 • ป้าๆ น้าๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักติดต่อเข้ามาหาแฟนฝรั่งให้หลานสาว ลูกสาวที่อายุยังน้อย บอกว่าอยากให้มีชีวิตที่ดี มีแฟนดีๆ
 • หญิงอกหักจากชายไทย มักเปลี่ยนใจหาคู่เป็นชายต่างชาติแทน
 • หญิงไทย นิยมหาคู่เป็นชายฝรั่งมากกว่าชายเอเชีย
 • หญิงที่อ้วน มักคิดว่า ไม่ใช่สเปคชายไทย ก็จะเบนเข็มหาคู่เป็นต่างชาติแทน
 • หญิงที่พูดจาคล่องแคล่ว ก็มักคิดว่า ไม่ใช่สเปคชายไทย ก็จะเบนเข็มหาคู่เป็นต่างชาติแทน
 • หญิงที่ผิวคล้ำ มักคิดว่า ไม่ใช่สเปคชายไทย ก็จะเบนเข็มหาคู่เป็นต่างชาติแทน
 • หญิงไปดูหมอมา มักมาหาคู่เป็นต่างชาติ โดยแจ้งว่า หมอดูบอกว่า คู่ตนเป็นต่างชาติ
 • เป็นม่าย มีลูกติด มักคิดว่า ไม่ใช่สเปคชายไทย ก็จะเบนเข็มหาคู่เป็นต่างชาติแทน
 • สังคมนิยมความสะดวกสบาย นักศึกษาติดต่อเข้ามาหาคู่ มักระบุว่าต้องการคู่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทหาร ตำรวจ ยศสูงๆ นักการเมือง
 • นักการเมืองมักต้องการหาคู่เป็นนักวิชาการ อาจารย์ ที่มีภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือ เรียบร้อย เป็นกุลสตรี เพื่อมาส่งเสริมหน้าที่การงานของตน
 • ชายรักชาย เป็นกลุ่มที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ และส่วนใหญ่ มักนิยมหาฝรั่งกัน และจะยิ่งดี หากฝรั่งฐานะดี
 • ฝรั่งที่เป็นที่นิยมกันมากของหญิงไทย คือฝรั่งแถบยุโรป สแกนดิเนเวีย เพราะหญิงไทยคิดว่า คุณภาพชีวิตที่ยุโรปดี และชายมักเป็นคนโรแมนติก
 • แต่หากเป็นเอเชีย หญิงไทยมักชอบญี่ปุ่น เกาหลี แทบจะไม่เคยมาระบุว่าของมาเลเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง เป็นต้น
 • ยุคสมัยใหม่ การออกเดทที่ 3-4 มักเปิดใจกว้างในการเดินทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ ต่างจังหวัด เพื่อทำความรู้จักกัน โดยไม่ได้มีความจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางกาย
 • เดทแรกของคนไทย ยังเป็นนิยมเป็นการทานข้าวในร้านอาหาร แต่ถ้าเป็นเดทกับต่างชาติ มักจะทานอาหารก่อน แล้วไปสถานที่ต่อไป ที่เน้นไปทางไวน์บาร์ หรือบาร์ดี ๆ เพื่อนั่งดื่มพูดคุยกันต่อเป็นเรื่องปกติ
 • คนไทย เวลาออกเดท มักใช้ยอดเงินประมาณ 2-3 พันบาท ต่อมื้อ เดทต่างชาติ ส่วนใหญ่ของ บริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่ง มักจะเป็น 5,000- 40,000 บาทต่อเดทขึ้นไป เนื่องจากชายต่างชาติของบริษัทฯ มักนัดเดทแรกตามร้านอาหารมิชลิน หรือ ร้านอาหารในโรงแรม 5-6 ดาว และยังไปดื่มกันต่อที่ไวน์บาร์อีกด้วย
 • การเดินทางท่องเที่ยวของการเดทต่างชาติ ของบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ฝ่ายชายมักเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ฝ่ายหญิง และมักใช้เงินประมาณ หลักแสนบาท ต่อ 2-3 วัน  และ ราว 5 แสนบาทต่อ 1 สัปดาห์
 • ชายไทย มักไม่ค่อยถืออะไรไปให้ฝ่ายหญิงในวันออกเดทแรก แต่ชายต่างชาติมักให้ดอกไม้ ตุ๊กตา หรือสั่งไวน์อย่างดีให้ฝ่ายหญิง เพราะต้องการสร้างความประทับใจให้คู่เดท
 • ผู้ชายต่างชาติมักใจกว้าง และมาทางสายเปย์กว่าชายไทย
 • คนที่หาคู่สำเร็จ มักเป็นคนที่เปิดใจในการพบปะทำความรู้จักกับทุกคน โดยไม่ตัดสินใครก่อนการพบกัน
 • คนใช้ online ทั้งชายหญิง ต่างบอกว่า โดนหลอกเงิน เสียตัว เสียเวลา และมักใช้รูปไม่เหมือนตัวจริง ข้อมูลที่ลงก็ไม่จริงทั้งหมด
 • ผู้หญิงมักไม่เลือกผู้ชายฐานะแย่กว่าตนมากนัก แต่ชายส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสนใจว่าหญิงฐานะยังไง ขอแค่ถูกสเปค  แต่ก็ยังมีชายโปรไฟล์ดีจำนวนหนึ่ง ที่ยังต้องการคู่เป็นหญิงโปรไฟล์ดี มาจากครอบครัวที่ดีเช่นกัน
 • สมาชิกที่ใช้บริการจัดหาคู่มักปฏิเสธเดทกันง่ายๆ ตั้งเงื่อนไขเยอะไว้ก่อน แต่พอไปเจอตัวจริงกับคนที่เคยปฏิเสธ หรือตั้งแง่ ก็มักจะชอบกัน
 • หญิงอายุ 50-60 ปัจจุบัน ก็ยังให้ความสำคัญในการหาคู่ โดยมักมุ่งมองหาเพื่อนคู่คิดแต่ชายวัยเดียวกัน มักต้องการสาวอายุน้อยกว่ามากๆ ที่ยังสาว สด สวย เต่งตึง เพื่อความสดชื่นในบั้นปลายชีวิต
 • ชายฐานะดีมากๆๆ จำนวนหนึ่ง จึงยินดีเปย์ให้สาวน้อยโปรไฟล์ธรรมดาๆ เต็มที่ ขอเพียงรับชายอายุกว่ามากๆ ได้ หญิงนั้นก็กลายเเป็น ซินเดอเรลล่า ได้ง่ายๆ
 • คนที่ติดต่อเข้ามา มีคนเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมาก และอายุคนที่เป็นซึมเศร้าก็น้อยลงมากเช่นกัน ที่น่าเป็นห่วงคือ อาชีพที่พบว่าเป็นโรคซึมเศร้า มีทั้งคนทีทำอาชีพคุณหมอ และจิตแพทย์ นักบำบัด ผู้ให้คำปรึกษาผู้อื่น

 

นอกจากนั้น ในส่วนอื่นๆ ของการหาคู่ ออกเดท ในปี 2019 ก็ยังเหมือนของปี 2018 ดังที่แสดงข้างล่างนี้ 

 

 • อัตราการแต่งงานของกลุ่มคนโสดคุณภาพ จะยังคงเป็นไปในอัตราที่ต่ำ

 

 • อัตราการมีบุตร ของกลุ่มคนโสดคุณภาพ จะยิ่งอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่า เนื่องจากคนโสดคุณภาพกลุ่มนี้ มักสนใจหาคู่จริงจังตอนอายุมากเกิน33 ปีขึ้นไปเสียส่วนใหญ่ ก่อนหน้านั้น จะยังคงให้ความสำคัญกับการทำงาน และรอคอยพรหมลิขิตให้เกิดขึ้นเอง กว่าจะรู้ตัวอีกที ก็อายุมากเลยวัยเจริญพันธ์ไปไกลพอสมควรแล้ว

 

 • สาวโสดอายุ35 ปีขึ้นไป ที่การเงินพร้อม เริ่มตระหนักเรื่องการเก็บไข่ ฝากไข่ จนกว่าจะได้แต่งงาน เพราะอยากมีบุตร และสาวโสดกลุ่มนี้ เมื่อแต่งงาน มักต้องการมีบุตรทันที เนื่องจากเกรงว่า หากรอต่อไปอีก ตนเองจะมีไม่ได้

 

 • อย่างไรก็ตาม การฝากไข่ เก็บไข่ก็ยังเป็นจำนวนน้อยมากๆ เทียบกับปริมาณสาวโสดอายุ30 ปีขึ้นทั้งหมด คาดว่ามีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นที่มีกำลังทรัพย์ และมีความแน่วแน่

 

 • ราคาค่าบริการการเก็บไข่ อยู่ที่ราวๆ90,000 – 200,000 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนั้นๆ ภาครัฐ ก็ถูกหน่อย สำหรับฝ่ายหญิงที่อายุเกิน 37 ปีขึ้นไป อาจต้องมีการเก็บไข่ 2-3 ครั้ง ถึงจะได้จำนวนไข่เพียงพอที่จะใช้ทำบุตรในอนาคต (8-10 ใบ เป็นจำนวนที่พอใช้ได้)

 

 • การฝากไข่ อยู่ที่ราว20,000 – 30,000 บาทต่อ 1 ใบ ต่อ 1 ปี หากฝาก 8-10 ใบ จะอยู่ที่ราวๆ 140,000 – 200,000 บาทต่อปี

 

 • เศรษฐกิจไทยเริ่มส่งผลกระทบกับการหาคู่ในไทยมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ หญิงชายเริ่มหาคู่โดยดูจากการงาน การเงินของอีกฝ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับฝ่ายชาย เมื่อก่อน ฝ่ายชายแทบจะไม่ให้ความสนใจในจุดนี้เท่าใดนัก   ตั้งแต่ปี 2017 มา ชายเริ่มให้ความสนใจจุดนี้มากขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ และเพิ่มมากขึ้นในปี 2018 และคาดว่า 2019 จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นไปอีก

 

 • อาชีพทุกอาชีพยังคงเป็นโสดได้หมด คนหน้าตาดี ฐานะดี ก็เป็นโสดกันได้ และเป็นโสดกันเยอะด้วย เพราะการที่จะเป็นโสด ไม่ได้อยู่ที่อาชีพ แต่อยู่ที่หน้าตา รูปลักษณ์ ทัศนคติ ฐานะการเงิน การงาน การใช้ชีวิต และสเปคที่คาดหวังต่างหาก

 

 • หญิงส่วนใหญ่ ยามหาคู่ ยังคงมองที่ความมั่นคง ฐานะทางการงาน การเงิน มาเป็นอันดับแรก

 

 • ชายส่วนใหญ่ ยังคงมองหน้าตา รูปลักษณ์ มาเป็นอันดับแรก

 

 • หญิงมักสามารถมองข้ามหน้าตา รูปลักษณ์ชายไปได้ และพร้อมรับชายเป็นแฟน หากชายฐานะดีมากๆ แต่ชายไม่สามารถมองข้ามหน้าตาหญิงได้เลย หากไม่ชอบ คือไม่ชอบ ไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนใจมาชอบได้

 

 • ชายฐานะดีส่วนใหญ่ มักมองหาผู้หญิงสวยเป็นแฟน โดยมักรบุว่า ผู้หญิงสวยคนนั้นจะต้องไม่ใช่คนที่จ้องจับผู้ชายรวย ผู้หญิงสวยคนนั้นจะต้องมีการงานของตนเองทำ และไม่มาเบียดเบียนการเงินฝ่ายชาย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ชอบทานอาหารแต่ตามสถานที่หรูหรา ราคาแพง ชายฐานะดีต้องการผู้หญิงสวยที่หาเงินได้เอง และใช้เงินเป็น และผู้หญิงสวยท่านนั้นจะต้องพร้อมทุ่มเทเวลาให้ครอบครัวและลูก ไม่ใช่จะเอาแต่ทุ่มเทกับงาน หรือปาร์ตี้มากกว่าความสำคัญของครอบครัวที่อบอุ่น

 

 • ส่วนชายที่ยังสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากิน จะมองหาหญิงที่มีงานการทำ มีการเงินที่ไม่เป็นหนี้เป็นสินแบบไม่มีวันปลดหนี้หมด และต้องการหญิงที่มีทัศนคติที่จะมาช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัว และหากได้คู่เป็นหญิงที่profile ดี เก่ง ชายกลุ่มนี้ก็ยินดี ไม่ได้รู้สึกต้อยต่ำ ด้อยค่าลงแต่อย่างใด

 

 • อาชีพยอดนิยมที่ชายหญิงส่วนใหญ่ต่างต้องการตรงกัน ยังคงเป็นเจ้าของกิจการ แม้ว่าชายโสด หญิงโสดท่านนั้นจะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ  เนื่องจากชายหญิงโสดหาคู่มองว่า เป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ได้ดีกว่าทำงานให้ผู้อื่น และคิดว่ามีอิสระ มีเวลาว่างให้ครอบครัวมากกว่าคนที่ทำงานเป็นพนักงาน  รองลงมา คืออาชีพแพทย์ และ ผู้บริหาร

 

 • คนที่เป็นเจ้าของกิจการ หากเลือกได้ หากเป็นไปได้ ต่างก็ต้องการมีคู่เป็นเจ้าของกิจการก่อนเช่นกัน โดยมักให้เหตุผลว่า จะได้คุยกันรู้เรื่อง คุยภาษาเดียวกัน

 

 • อย่างไรก็ตาม ชายหญิงส่วนใหญ่ต่างไม่ต้องการเจ้าของกิจการที่ทำด้านขายของonline โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีความมั่นคง และไม่นิยมคนเล่นหุ้นอย่างเดียวเป็นอาชีพ ยกเว้น Port ใหญ่มากๆ โดยมองเหมือนกันว่า ไม่มีความมั่นคง

 

 • อาชีพข้าราชการ ทหาร ตำรวจ มักถูกปฏิเสธที่จะเดทด้วย

 

 • คนสูบบุหรี่ กับคนมีรอยสัก ไม่เป็นที่ popular ในกลุ่มคน profile ดี หาคู่แต่งงาน

 

 • ผู้หญิง ณ ปัจจุบัน มักมีน้ำหนักเกินกำหนดเป็นจำนวนมาก ผู้ชาย ก็เช่นกัน ไม่เช่นนั้น ก็ลงพุงแบบเห็นได้ชัด  ทำให้เป็นอุปสรรคกับการหาคู่มากขึ้น

 

 • เงินสำคัญมากในการหาคู่ ครองคู่ หาคู่แบบไปกัดก้อนเกลือกินด้วยกันแทบจะหาไม่เจอแล้วในกลุ่มผู้มีการศึกษาดี และคนส่วนใหญ่ในกรุง

 

 • ชายที่ต้องการมีบุตร ยังคงหาคู่โดยกำหนดช่วงอายุของฝ่ายหญิงเอาไว้ ให้สามารถอยู่ในวัยที่มีบุตรให้กับเขาได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดราว 32 แต่หากอายุมากสุดๆ ของการต้องการมีบุตร จะอนุโลมได้ถึง 35 ปี

 

 • หญิงไทยจำนวนมาก ต่างมองหาคู่เป็นต่างชาติฝรั่งมากขึ้น ไม่ได้มีแต่หญิงทางภาคอีสานอีกต่อไป ตอนนี้ได้ขยายไปทั้งประเทศไทยโดยรวมไปแล้ว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้หญิงไทยต้องการทางลัดไปสู่ความสบายมากขึ้น โดยหญิงกลุ่มหาต่างชาติ มักมองหาบริการจัดหาคู่ที่ฟรี ไม่นิยมเสียค่าบริการ โดยมักให้เหตุผลว่า ไม่มีเงินเสียค่าบริการ รับประทานแต่ละวันยังไม่ค่อยจะมี หรือโดนหลอกจากนายหน้าหาคู่ หรือหาคู่ online หรือกระทั่งไปแชท แล้วโดนฝรั่งจอมปลอมหลอกขอเงินไปหลายหมื่น หลายแสนก็มี  จึงมักเน้นหาบริการฟรี 100% หรือได้คู่ ได้สินสอดแล้วค่อยจ่าย

 

 • โดยหญิงไทยกลุ่มหาฝรั่งข้างต้น ยังหวังถึงการได้รับสินสอดจากฝรั่ง หากแต่งงานกันอีกด้วย

 

 • สำหรับฝรั่งชายจำนวนมาก ทั้งที่Profile ดี Profile กลางๆ และ Profile ธรรมดาๆ ทั่วไป มักได้เจอหญิงไทยที่หาต่างชาติเพื่อหวังสบายทางลัด ทำให้ต่างชาติพากันเข็ด และหลีกเลี่ยง โดยมักบอกว่า ขอหลีกเลี่ยงการเจอหญิงจากทางภาคอีสาน หรือหลีกเลี่ยงการเจอหญิงที่ต้องการหาคนเลี้ยงดู หรือ upgrade ฐานะจากฝรั่ง 

 

 

เกี่ยวกับ บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching

 

บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching www.BangkokMatching.com   บริการจัดหาคู่สำหรับคนโสด profile ดี เปิดทำการมากว่า 14 ปี และมีสมาชิกเป็นกลุ่มคนโสดระดับ B – AAA+ ในสังคมไทยเป็นจำนวนมาก

 

บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching ได้ทำการเก็บสถิตืผู้ที่โทรเข้ามาสอบถามทุกสาย ทั้งในกลุ่มที่อยู่ในระดับลูกค้าของบริษัท (คือกลุ่ม B – AAA+ และกลุ่มนอกเหนือจากการรับให้บริการจัดหาคู่ของบริษัท) รวมถึงสมาชิกที่เข้ามาสมัครใช้บริการจัดหาคู่ทุกท่าน รวมถึงทำ Poll สอบถามด้านการหาคู่ ออกเดท  สเปคการหาคู่ การเลือกคู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการสอนการหาคู่ ออกเดทให้สมาชิกหาคู่ของบริษัท

 

นอกจากนั้น Founder ของบริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching ยังได้บรรยายเรื่องการหาคู่ การออกเดทให้กับนักศึกษาระดับปี 1 – ปี 4 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเวลากว่า 6 ปี ทุกเทอม จนถึงปัจจุบัน

 

สนใจ สอบถาม ขอข้อมูลด้านการหาคู่ การเลือกคู่ การออกเดทของคนไทยและคนต่างชาติที่หาคู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อ Bangkok Matching ได้เลยค่ะ ยินดีให้ข้อมูลค่ะ J  ที่หมายเลข 083 687 9343, 080 075 4333, 02 302 1456 

 

ลูกค้าหาคู่สำเร็จ “บางส่วน” กว่า 2 พันคนที่เขียนมาขอบคุณ และส่งข่าวดีแม่สื่อค่ะ

https://www.bangkokmatching.com/th/blog-success-stories

 

รีวิวจากลูกค้า ขณะที่กำลังใช้บริการจัดหาคู่ของ Bangkok Matching

https://www.bangkokmatching.com/th/customer-reviews

 

หนังสือสอนหาคู่ 6 เล่มของเรา ทั้งไทยและอังกฤษ เลือกซื้อไปอ่านได้นะคะ มีให้อ่านฟรีหลายบทด้วยค่ะ 

https://www.bangkokmatching.com/th/dating-guidebook 

 

บทสรุป

 

จากการเก็บสถิติมาทุกปี เป็นระยะเวลานานกว่า 14 ปีนั้น ทำให้เห็นได้ว่า ค่านิยมการหาคู่ส่วนใหญ่แล้ว ยังคงยึดถือกันในเรื่องเดิมๆ ทั้งชายและหญิง แต่ใน 2-3 ปี ให้หลัง สังเกตุได้เลยว่า ด้วยค่านิยมความสบาย และต้องการความความมั่นคง ทำให้ทั้งชายและหญิงเริ่มให้ความสำคัญกับฐานะการงาน การเงิน พื้นฐานครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ  การที่คนโสดจะดูที่จิตใจอย่างเดียว คงหาได้ค่อนข้างยากในยุคสมัยนี้   และด้วยอุดมคติของคนโสดส่วนใหญ่ ที่คิดว่า “หากไม่ได้คู่ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น จะเอามาทำไม อยู่คนเดียวดีกว่า” ทำให้คนเลือกเป็นโสดกันต่อไป 

 

สามารถติดตามแม่สื่อบริษัทจัดหาคู่”  Bangkok Matching เพื่อรับข่าวสารเรื่องการหาคู่ หาคู่คนไทย หาคู่ต่างชาติได้ตาม social media ต่อไปนี้นะคะ 

Google Map to Bangkok Matching Office:  https://goo.gl/maps/3ogBsbto3Mu

Telephone: 088-255-3370, 083-687-9343, 080-075-4333, 086 399 0935-6 

 

สำหรับการติดต่อ ติดต่อแม่สื่อหาคู่ บริษัทจัดหาคู่”  Bangkok Matching ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

เบอร์โทรแม่สื่อ:

หาคู่คนไทยและหาคู่ต่างชาติ

โทร: 088-255-3370, 083-687-9343, 080-075-4333, 086 399 0935-6

 

หาคู่ต่างชาติ:

080 075 2333

 

วันเวลาทำการของออฟฟิศแม่สื่อหาคู่นะคะ

M – F: 9.30am – 6.30pm

Sats:  9am – 1pm 

 

สามารถอ่านรายละเอียด ข้อมูลของบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ได้ตามหน้าต่อไปนี้ค่ะ

 

คู่รักหาคู่สำเร็จ

 

บริการจัดหาคู่ของบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching

 

เกี่ยวกับเรา ความเป็นมา ของ บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching

 

การติดต่อ การเดินทางมายัง บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching

 

คำถามเกี่ยวกับการหาคู่ บริการจัดหาคู่พรีเมี่ยม ของ บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching

 

<div data-blogger-escaped-style=”backgrou

Top